System Rasio Storio

 • Pallet Flow Rack

  Rack Llif Pallet

  Rac llif paled, rydym hefyd yn ei alw'n raciau deinamig, pan fydd angen i'r paledi gael eu symud yn llyfn ac yn gyflym o un ochr i'r ochr arall heb gymorth fforch godi a lle yn gyntaf i mewn, yn gyntaf allan (FIFO), yna rheseli llif paled. fydd y dewis gorau i chi.
 • Pallet Racking System

  System Rasio Pallet

  System storio trin deunyddiau yw racio paled sydd wedi'i gynllunio i storio deunyddiau palededig. Mae yna lawer o amrywiaethau o racio paled, y rac dethol yw'r math mwyaf cyffredin, sy'n caniatáu ar gyfer storio deunyddiau palletized mewn rhesi llorweddol â lefelau lluosog.
 • Cantilever Rack

  Rack Cantilever

  Mae raciau Cantilever yn hawdd eu gosod ac yn hyblyg i storio llwythi hir, swmpus a gor-faint fel pren, pibellau, cyplau, pren haenog ac ati. Mae rac Cantilever yn cynnwys colofn, sylfaen, braich a bracio.
 • Carton Flow Rack

  Rack Llif Carton

  Mae Carton Flow Rack yn cael ei osod yn gyffredin ar gyfer storio offer peiriant gan weithgynhyrchu a phrosesu archebu gan ganolfannau logisteg. Mae'n cynnwys dwy ran: strwythur rac a rheiliau llif deinamig. Mae'r rheiliau llif wedi'u gosod mewn cae peirianyddol.
 • Drive In Rack

  Gyrru Mewn Rack

  Mae raciau gyrru i mewn yn gwneud y defnydd mwyaf o ofod llorweddol a fertigol trwy ddileu eiliau gwaith ar gyfer tryciau fforch godi rhwng rheseli, mae fforch godi yn mynd i mewn i lonydd storio raciau gyrru i mewn i storio ac adfer paledi.
 • Steel Pallet

  Paled Dur

  Mae paledi dur yn gynhyrchion amnewid delfrydol ar gyfer paledi pren traddodiadol a phaledi plastig. Maent yn addas ar gyfer gweithrediadau fforch godi ac yn gyfleus i gael gafael ar nwyddau. Defnyddir yn bennaf ar gyfer storio daear amlbwrpas, storio silffoedd
 • Push Back Rack

  Gwthiwch Rack Back

  Gall y system storio gywir gynyddu'r lle storio ac arbed llawer o amser gweithio. Mae gwthio cefn rac yn system o'r fath sy'n gwneud y mwyaf o le storio trwy leihau eiliau ar gyfer fforch godi ac arbed amser gweithredwyr yn rhedeg yn y lôn racio fel yr hyn sy'n digwydd wrth yrru i mewn. raciau.
 • Mezzanine

  Mezzanine

  Mae rac mesanîn yn manteisio ar ofod cyfeintiol fertigol yn y warws, ac yn defnyddio rac dyletswydd ganolig neu ddyletswydd trwm fel y brif ran, a phlât checkered dur solet neu blât tyllog fel y lloriau.